Garantieverklaring


5 jaar beperkte vlekkengarantie

AMAIZE®-tapijten met 5 jaar vlekkengarantie weerstaan aan voedsel- en drankvlekken als het tapijt op de aanbevolen wijze wordt verzorgd en gereinigd. Een regelmatige verzorging en onderhoud van het tapijt zijn essentieel om in aanmerking te komen voor de garantie. Het is belangrijk dat u gemorste zaken onmiddellijk behandelt met schoon water of een geschikte tapijtreiniger. Na verloop van tijd verandert het uitzicht van een tapijt door erover te lopen en door algemene vervuiling. Om uw garantie te behouden, is een regelmatige dieptereiniging noodzakelijk. Dit onderhoudswerk moet minstens om de 24 maanden worden uitgevoerd door een professionele tapijtreinigingsdienst. Bewaar uw facturen als bewijs van onderhoud voor het geval u een beroep wenst te doen op de garantie.
 

Garantievoorwaarden

 • Het tapijt mag enkel geplaatst worden in daartoe geschikte ruimtes; dit staat duidelijk vermeld op de fiche met de technische specificaties.
   
 • Het tapijt moet worden geplaatst door een gekwalificeerd installateur, op een vaste ondergrond en in overeenstemming met Europese normen.
   
 • Het tapijt moet regelmatig professioneel worden onderhouden met producten en machines van goede kwaliteit. De nodige beschermingsmaatregelen moeten worden genomen,
  zoals deurmatten en dergelijke.
   
 • De garantie geldt enkel voor een AMAIZE® tapijt van eerste kwaliteit.
   
 • De garantie geldt enkel voor de eerste koper en mits de originele aankoopfactuur kan worden voorgelegd.
   
 • De garantie van 5 jaar geldt enkel op de aankoopwaarde van het tapijt, met een jaarlijkse afschrijving van 20%. Deze garantie dekt de plaatsingskosten en eventuele
  andere, bijkomende kosten niet.
  1e jaar na aankoop 100%
  2e jaar na aankoop 80%
  3e jaar na aankoop 60%
  4e jaar na aankoop 40%
  5e jaar na aankoop 20%
   
 • De garantie vervalt wanneer de schade het gevolg is van kwaad opzet, nalatigheid, verwijdering van het tapijt, transport, brand, waterschade en andere vergelijkbare oorzaken. Wij wijzen specifiek alle verantwoordelijkheid voor andere rechtstreekse of onrechtstreekse schade van de hand. Klachten over verkleuring worden niet beschouwd als een productiefout en vallen bijgevolg niet onder deze garantie. In geval van geschil zal Balta een expert aanstellen, die het tapijt ter plaatse zal onderzoeken.